تور اروپا تابستان ۱۴۰۱

نام تور 

درجه 

مدت اقامت

تاریخ تور

دو تخته 

یک تخته

سه تخته 

کودک ۴ تا ۱۱ سال

کودک تا ۴ سال

فرانسه - سوئیس

۳ شب پاریس - ۳ شب لوزان

۷ روز

۱۴ مرداد

۱۲۹۰ یورو

۱۶۷۰ یورو

۱۲۸۰ یورو

۹۷۰ یورو

۳۳۰ یورو

فرانسه - هلند

۴ شب پاریس - ۳ شب آمستردام

۸ روز

۴ تیر

۱۵۷۰ یورو

۱۹۵۰ یورو

۱۵۶۰ یورو

۱۱۸۰ یورو

۴۰۰ یورو

فرانسه

۵ شب پاریس

۶ روز

۴ تیر

۹۹۰ یورو

۱۴۵۰ یورو

۸۹۰ یورو

۷۵۰ یورو

۲۵۰ یورو

سوئیس

۳ شب زوریخ - ۲ شب زرمات - ۳ شب لوزان

۹ روز

۹ تیر

۱۵۹۰ یورو

۱۹۹۰ یورو

۱۵۸۰ یورو

۱۲۰۰ یورو

۴۰۰ یورو

فرانسه - ایتالیا - اسپانیا

۳ شب پاریس - ۳ شب رم - ۳ شب بارسلون

۱۰ روز

۹ تیر

۲۱۵۰ یورو

۲۶۹۰ یورو

۲۱۴۰ یورو

۱۶۵۰ یورو

۵۶۰ یورو

فرانسه - ایتالیا

۴ شب پاریس - ۳ شب رم

۸ روز

۹ تیر

۱۵۵۰ یورو

۱۹۷۰ یورو

۱۵۴۰ یورو

۱۲۰۰ یورو

۴۱۰ یورو

سوئیس - اسپانیا - پرتغال

۴ شب لوزان - ۳ شب بارسلون - ۳ شب لیسبون

۱۱ روز

۱۶ تیر

۲۱۹۰ یورو

۲۷۲۰ یورو

۲۱۸۰ یورو

۱۶۸۰ یورو

۵۷۰ یورو

فرانسه - بلژیک - هلند - آلمان

۳ شب پاریس - ۱ شب بروکسل - ۳ شب آمستردام - ۳ شب هامبورگ

۱۱ روز

۱۶ تیر

۲۳۲۰ یورو

۲۸۹۰ یورو

۲۳۱۰ یورو

۱۷۷۰ یورو

۶۰۰ یورو

فرانسه

۵ شب پاریس

۶ روز

۲۳ تیر

۹۹۰ یورو

۱۴۵۰ یورو

۹۸۰ یورو

۷۵۰ یورو

۲۵۰ یورو

سوئیس - اسپانیا

۴ شب لوزان - ۴ شب بارسلون

۹ روز

۲۳ تیر

۱۴۲۰ یورو

۱۷۷۰ یورو

۱۴۱۰ یورو

۱۱۰۰ یورو

۳۸۰ یورو

سوئیس - فرانسه - آلمان - هلند

۳ شب زوریخ - ۲ شب بازل - ۳ شب استراسبورگ - ۲ شب دوسلدورف - ۳ شب آمستردام

۱۳ روز

۲۳ تیر

۲۴۷۰ یورو

۲۹۸۰ یورو

۲۴۶۰ یورو

۱۸۹۰ یورو

۶۴۰ یورو

فرانسه - ایتالیا

۵ شب پاریس - ۲ شب ونیز - ۳ شب رم

۱۱ روز

۳۰ تیر

۲۱۹۰ یورو

۲۷۲۰ یورو

۲۱۸۰ یورو

۱۶۸۰ یورو

۵۷۰ یورو

سوئیس

۳ شب زوریخ - ۳ شب لوزان

۷ روز

۳۰ تیر

۱۱۹۰ یورو

۱۵۷۰ یورو

۱۱۸۰ یورو

۹۰۰ یورو

۳۰۰ یورو

سوئیس - ایتالیا

۴ شب لوزان - ۲ شب جنوا - ۲ شب میلان

۹ روز

۷ مرداد

۱۴۹۰ یورو

۱۸۷۰ یورو

۱۴۸۰ یورو

۱۱۵۰ یورو

۴۰۰ یورو

فرانسه - اسپانیا

۴ شب پاریس - ۴ شب بارسلون

۹ روز

۷ مرداد

۱۴۹۰ یورو

۱۸۷۰ یورو

۱۴۸۰ یورو

۱۱۵۰ یورو

۴۰۰ یورو

فرانسه - آلمان - هلند - سوئد

۴ شب پاریس - ۳ شب آمستردام - ۲ شب برلین - ۲ شب استکهلم

۱۲ روز

۷ مرداد

۲۳۹۰ یورو

۲۹۲۰ یورو

۲۳۸۰ یورو

۱۸۳۰ یورو

۶۲۰ یورو

فرانسه

۵ شب پاریس

۶ روز

۷ مرداد

۹۹۰ یورو

۱۴۵۰ یورو

۹۸۰ یورو

۷۵۰ یورو

۲۵۰ یورو

سوئیس - ایتالیا

۴ شب لوزان - ۴ شب رم

۹ روز

۱۴ مرداد

۱۵۹۰ یورو

۱۹۹۰ یورو

۱۵۸۰ یورو

۱۲۳۰ یورو

۴۲۰ یورو

سوئیس - آلمان - اتریش - مجارستان

۳ شب زوریخ - ۲ شب مونیخ - ۳ شب وین - ۳ شب بوداپست

۱۱ روز

۱۴ مرداد

۲۲۵۰ یورو

۲۶۵۰ یورو

۲۲۴۰ یورو

۱۶۹۰ یورو

۵۷۰ یورو

سوئیس

۳ شب لوزان - ۳ شب زوریخ

۷ روز

۱۴ مرداد

۱۱۹۰ یورو

۱۵۷۰ یورو

۱۱۸۰ یورو

۹۰۰ یورو

۳۰۰ یورو

فرانسه - چک - اتریش

۴ شب پاریس - ۲ شب پراگ -  شب وین

۱۰ روز

۱۴ مرداد

۱۶۹۰ یورو

۲۰۵۰ یورو

۱۶۸۰ یورو

۱۳۰۰ یورو

۴۵۰ یورو

سوئیس - ایتالیا

۲ شب بازل - ۱ شب برن - ۲ شب لوسرن - ۳ شب میلان

۹ روز

۲۱ مرداد

۱۷۹۰ یورو

۲۱۷۰ یورو

۱۷۸۰ یورو

۱۳۸۰ یورو

۴۷۰ یورو

فرانسه - هلند

۴ شب پاریس - ۳ شب آمستردام

۸ روز

۲۱ مرداد

۱۵۷۰ یورو

۱۹۵۰ یورو

۱۵۶۰ یورو

۱۱۸۰ یورو

۴۰۰ یورو

فرانسه

پاریس ۵ شب

۶ روز

۲۱ مرداد

۹۹۰ یورو

۱۴۵۰ یورو

۹۸۰ یورو

۷۵۰ یورو

۳۵۰ یورو

فرانسه - اسپانیا

۴ شب پاریس - ۳ شب بارسلون

۸ روز

۲۸ مرداد

۱۴۹۰ یورو

۱۸۷۰ یورو

۱۴۸۰ یورو

۱۱۵۰ یورو

۴۰۰ یورو

سوئیس - یونان

۵ شب لوزان - ۲ شب سانتورینی - ۳ شب آتن

۱۱ روز

۲۸ مرداد

۲۲۹۰ یورو

۲۸۹۰ یورو

۲۲۸۰ یورو

۱۷۵۰ یورو

۶۰۰ یورو

فرانسه - ایتالیا

۴ شب پاریس - ۳ شب رم

۸ روز

۴ شهریور

۱۵۵۰ یورو

۱۹۷۰ یورو

۱۵۴۰ یورو

۱۲۰۰ یورو

۴۱۰ یورو

فرانسه - یونان

۴ شب پاریس - ۳ شب آتن

۸ روز

۴ شهریور

۱۵۵۰ یورو

۱۹۷۰ یورو

۱۵۴۰ یورو

۱۲۰۰ یورو

۴۱۰ یورو

سوئیس - آلمان - اتریش

۳ شب زوریخ - ۳ شب برلین - ۳ شب وین

۱۰ روز

۴ شهریور

۲۲۰۰ یورو

۲۷۰۰ یورو

۲۱۹۰ یورو

۱۶۸۰ یورو

۵۷۰ یورو

سوئیس - دانمارک - سوئد

۳ شب زوریخ - ۲ شب کپنهاگ - ۳ شب استکهلم 

۹ روز

۱۰ شهریور

۲۲۹۰ یورو

۲۸۹۰ یورو

۲۲۸۰ یورو

۱۷۵۰ یورو

۶۰۰ یورو

فرانسه - اسپانیا

۴ شب پاریس - ۳ شب بارسلون

۸ روز

۱۱ شهریور

۱۴۹۰ یورو

۱۸۷۰ یورو

۱۴۸۰ یورو

۱۱۵۰ یورو

۴۰۰ یورو

فرانسه

۵ شب پاریس

۶ روز

۱۱ شهریور

۱۰۹۰ یورو

۱۵۵۰ یورو

۱۰۸۰ یورو

۸۲۰ یورو

۲۸۰ یورو

فرانسه - اسپانیا - هلند

۴ شب پاریس - ۳ شب بارسلون - ۳ شب آمستردام

۱۱ روز

۱۱ شهریور

۲۱۹۰ یورو

۲۷۲۰ یورو

۲۱۸۰ یورو

۱۶۸۰ یورو

۵۷۰ یورو

سوئیس - ایتالیا - فرانسه - اسپانیا 

۳ شب زوریخ - ۲ شب میالن - ۲ شب نیس - ۳ شب بارسلون

۱۱ روز

۱۸ شهریور

۲۱۹۰ یورو

۲۷۲۰ یورو

۲۱۸۰ یورو

۱۶۸۰ یورو

۵۷۰ یورو

فرانسه – اسپانیا – اتریش - مجارستان

۳ شب پاریس - ۳ شب بارسلون – 2 شب وین – 2 شب
بوداپست

۱۱ روز

۱۸ شهریور

۲۳۹۰ یورو

۲۹۲۰ یورو

۲۳۸۰ یورو

۱۸۳۰ یورو

۶۲۰ یورو

فرانسه – هلند - ایتالیا

۳ شب پاریس - ۲ شب آمستردام – 3 شب رم

۹ روز

۱۸ شهریور

۲۰۹۰ یورو

۲۶۵۰ یورو

۲۰۸۰ یورو

۱۶۰۰ یورو

۵۵۰ یورو

فرانسه

پاریس ۵ شب

۶ روز

۲۴ شهریور

۱۰۹۰ یورو

۱۵۵۰ یورو

۱۰۸۰ یورو

۸۲۰ یورو

۲۸۰ یورو

سوئیس

۳ شب لوزان - ۲ شب زوریخ

۶ روز

۲۴ شهریور

۱۱۹۰ یورو

۱۵۷۰ یورو

۱۱۸۰ یورو

۹۰۰ یورو

۳۰۰ یورو

سوئیس

ژنو ۴ شب

۵ روز

۲۴ شهریور

۸۹۰ یورو

۱۲۹۰ یورو

۸۸۰ یورو

۶۷۰ یورو

۲۳۰ یورو

خدمات تور اروپا

  • اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر، گشت شهری طبق برنامه، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا در تور اروپا

تورها شامل موارد زیر نیست

  • هزینه ویزا و وی اف اس تور اروپا، هزینه بلیت پرواز
به این مطلب چند امتیاز میدی ؟

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور اروپا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور اروپا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *